Käyttöehdot

SOPIMUS KÄYTTÄJÄN JA Juhlavaunu

Juhlavaunu -Web-sivusto koostuu useista WWW-sivuista, joita ylläpitää Juhlavaunu.

Juhlavaunu -Web-sivusto tarjotaan sinulle hyväksymisen ehdoksi ilman muutoksia tässä esitettyihin ehtoihin ja ilmoituksiin. teidän Juhlavaunu -verkkosivuston käyttö luo hyväksyntänne kaikille tällaisille termeille, ehdoille ja ilmoituksille.

Näiden käyttöehtojen muuttaminen

Juhlavaunu pidättää itsellään oikeuden muuttaa ehdot ja ilmoitukset jonka kautta Juhlavaunu -Web-sivustoa tarjotaan käyttöön, mukaan lukien mutta ei rajoittaen Juhlavaunu -sivuston käyttöön liittyviin maksuihin.

LINKIT KOLMANNEN OSAPUOLEN SIVUILLE

Juhlavaunu -sivustossa voi olla linkkejä muihin verkkosivustoihin ("Linkitetyt sivustot"). Linkitetyt sivustot eivät ole Juhlavaunu:n hallinnassa ja Juhlavaunu ei ole vastuussa minkään linkitetyn sivuston sisällöstä, mukaan lukien rajoituksetta linkitettyyn sivustoon sisältyvistä linkeistä tai linkitettyjen sivustojen muutoksista tai päivityksistä. Juhlavaunu ei ole vastuussa webcastingista tai muusta lähetysmuodosta mistä tahansa linkitetystä sivustosta. Juhlavaunu tarjoaa nämä linkit sinulle vain mukavuussyistä, ja linkin sisällyttäminen ei merkitse hyväksyntää sivuston Juhlavaunu tai minkä tahansa assosiaation kautta sen operaattoreilta.

EI LAILLISTA TAI KIELLETTYÄ KÄYTTÖÄ

Oletuksena Juhlavaunu -sivustosi käyttämisestä olet velvoitettu siihen, Juhlavaunu että et käytä Juhlavaunu -verkkosivustoa mihinkään laittomaan tarkoitukseen tai mihinkään kiellettyyn näillä ehdoilla ja ilmoituksilla. Et saa käyttää Juhlavaunu Web-sivustoa, joka voi vahingoittaa, poistaa käytöstä, ylittää tai heikentää Juhlavaunu Web-sivustoa tai häiritä muiden osapuolten käyttöä ja nautintoa Juhlavaunu Verkkosivustolla. Et saa saada tai yrittää hankkia mitään materiaalia tai tietoa muilla tavoilla,kuin joita ei ole tarkoituksellisesti asetettu saataville tai jotka on annettu Juhlavaunu Verkkosivustolla.

VIESTINTÄPALVELUJEN KÄYTTÖ

Juhlavaunu -Web-sivusto voi sisältää ilmoitustaulun palveluja, keskustelualueita, uutisryhmiä, foorumeita, yhteisöjä, henkilökohtaisia ​​verkkosivuja, kalentereita ja / tai muita viestejä tai viestintävälineitä, joiden avulla voit kommunikoida yleisön kanssa (yhteisesti "Viestintäpalvelut"), suostut siihen käyttämään viestintäpalveluja vain ähettämään ja vastaanottamaan viestejä ja materiaaleja jotka ovat asianmukaisia ​​ja liittyvät tiettyyn viestintäpalveluun. Esimerkiksi, eikä vain rajoituksena, olette samaa mieltä siitä, että käyttäessäsi tietoliikennepalvelua et:

 • Hävitä, väärinkäytä, häiritse, uhkaile tai muutoin loukkaa laillisia oikeuksia ( kuten yksityisyyteen ja julkisuuteen liittyviä oikeuksia).
 • Julkaise, lähetä, lataa, levitä häpäisevää, loukkaavaa, säädytöntä, sopimatonta tai laitonta aihetta, nimeä, materiaalia tai tietoja.
 • Lataa tiedostoja, jotka sisältävät ohjelmistoa tai muuta immateriaalioikeuksien suojaamaa materiaalia (tai julkisuuden yksityisyyden suojaa koskevissa oikeuksissa), ellei sinulla ole siihen oikeuksia tai ole saanut siihen kaikki tarvittavat suostumukset.
 • Lähetä tiedostoja, jotka sisältävät viruksia, vioittuneita tiedostoja tai muita vastaavia ohjelmia tai ohjelmia, jotka voivat vahingoittaa toisen tietokoneen toimintaa.
 • Mainosta tai tarjoa, myy tai osta tavaroita tai palveluita mihin tahansa liiketoimintaan, ellei tällainen viestintäpalvelu nimenomaisesti salli tällaisia ​​viestejä.
 • Suorita tai välitä kyselyjä, kilpailuja, pyramidijärjestelmiä tai ketjukirjeitä.
 • Lataa tiedostoja, jotka toinen tietoliikennepalvelun käyttäjä on lähettänyt. Tietoja ei voida laillisesti jakaa tällä tavalla.
 • Väärennä tai poista tekijän attribuutteja, laillisia tai muita asianmukaisia ​​ilmoituksia tai omistusoikeuksia, nimikkeitä tai etikettejä ohjelmiston tai muun materiaalin alkuperästä tai lähteestä lataamassasi tiedostossa.
 • Rajoita tai estä muita käyttäjiä käyttämästä ja nauttimasta viestintäpalveluista.
 • Riko käytännesääntöjä tai muita ohjeita, jotka voivat olla sovellettavissa mihinkään tiettyyn viestintäpalveluun.
 • Kerää tietoja muista, mukaan lukien sähköpostiosoitteet, ilman heidän suostumustaan.
 • Riko voimassa olevia lakeja tai määräyksiä.

Juhlavaunu ei ole velvollinen valvomaan viestintäpalveluita. Kuitenkin, Juhlavaunu pidättää itsellään oikeuden tarkistaa viestintään lähetetyt materiaalit ja poistamaan materiaalit oman harkintansa mukaan. Juhlavaunu pidättää oikeuden lopettaa käyttöoikeutesi mihin tahansa tai kaikkiin viestintäpalveluihin milloin tahansa ilman ennakkoilmoitusta mistä tahansa syystä.

Juhlavaunu pidättää itsellään oikeuden milloin tahansa ilmaista kaikki tiedot mikä on tarpeen kaikkien sovellettavien lakien, asetusten, oikeudellisten prosessien tai valtiollisten vaatimusten täyttämiseksi, tai kieltäytyä lähettämästä tai poistaa tietoja tai materiaaleja kokonaan tai osittain, Juhlavaunu: n omalla harkinnalla.

Käytä aina varovaisuutta antaessasi henkilökohtaisia ​​tietoja itsestäsi tai lapsestasi, missä tahansa viestintäpalvelussa. Juhlavaunu ei valvo tai hyväksy mitään viestinnän sisältöä, viestejä tai tietoja palveluissa ja siten Juhlavaunu erikseen kieltäytyy kaikesta vastuusta viestintäpalveluista ja kaikista osallistumisesta johtuvista toimista millä tahansa viestintäpalvelulla. Johtajat ja administraattorit eivät ole hyväksyttyjä puhemiehiä Juhlavaunu puolesta ja heidän näkemyksensä eivät välttämättä vastaa Juhlavaunu -sivuston mielipiteitä.

Viestintäpalveluun ladatut materiaalit saattavat olla lähetettyjen rajoitusten alaisia käyttöä, toistoa ja/tai levittämistä koskien. Sinä olet vastuussa siitä, että olet sitoutunut tällaisia ​​rajoituksia noudattamaan, jos lataat kyseisiä materiaaleja.

MATERIAALIT, JOTKA ON TOIMITETTU Juhlavaunu:lle tai lähetetty mille tahansa Juhlavaunu VERKKOSIVUSTOON

Juhlavaunu ei omista mitään oikeuksia materiaaleista, joita annat Juhlavaunu:lle (mukaan lukien palauteita ja ehdotuksia) tai lähetyksiä, latauksia, syötteitä tai lähetyksiä mihin tahansa Juhlavaunu Web-sivustolle tai niihin liittyville palveluihin (yhdessä "Lähetetyt"). Kuitenkin lähettämällä, lataamalla jne. hyväksyt Juhlavaunu:n ja sen sidosyritysten ja tarvittavien ali lisenssisopimuslaisten käyttöluvan Internet-liiketoimintojen toiminnan yhteydessä, mukaan lukien ilman rajoituksia oikeudet: kopioida, jakaa, lähettää, julkisesti, suorittaa, kopioida, muokata, kääntää ja uudistaa lähettämiäsi; ja julkaista nimesi lähettämisen yhteydessä.

Korvausta ei makseta suhteessa lähettämiseesi, kuten on kerrottu tässä. Juhlavaunu ei ole velvollisuutta lähettää tai käyttää mitään lähetystä voit antaa ja poistaa mahdolliset lähetykset milloin tahansa Juhlavaunu: ssä harkintansí mukaan.

Lähettämällä tai kirjoittamalla ilmoitat että edustat sitä, tai että omistat, tai muuten hallitset kaikkia lähetyksiäsi kuten tässä jaksossa kuvataan, mukaan lukien rajoituksetta kaikki tarvittavat oikeudet voit syöttää tai lähettää tietoja.

VASTUUVAPAUSLAUSEKE

TIEDOT, OHJELMISTOT, TUOTTEET JA PALVELUT, JOTKA ON SISÄLLYTETTY TAI OVAT SAATAVILLA Juhlavaunu WEB-SIVUSTOLLA MUKAAN LUKIEN VIRHEELLISYYDET TAI TYPOGRAFISET VIRHEET. MUUTOKSIA TÄHÄN LISÄTÄÄN MÄÄRÄAJOIN. Juhlavaunu JA/TAI SEN TOIMITTAJAT VOIVAT TEHDÄ PARANNUKSIA JA/TAI MUUTOKSIA Juhlavaunu WEB SIVUSTOON MILLOIN TAHANSA. NEUVOISTA TAI OPASTUKSISTA JOITA Juhlavaunu WEB-SIVUSTOLTA MAHDOLLISESTI SAAT, EI SIVUSTO VASTAA MITENKÄÄN. SEN SIJAAN TURVAUDU MIELUUMMIN AMMATTIAPUUN TARVITTAESSA.

TAI SEN EDUSTAJAT EIVÄT OLE VASTUUSSA

TIETOJEN LUOTETTAVUUDESTA, SAATAVUUDESTA TAI, TUOTTEISTA, PALVELUISTA JA NIIHIN LIITTYVISTÄ GRAFIIKOISTA, JOTKA OVAT Juhlavaunu WEB SIVUSTOLLA MISTÄ TAHANSA SYYSTÄ. SOVELLETTAVAN LAINSÄÄDÄNNÖN SALLIMISSA MÄÄRÄÄLLISISSÄ TIEDOISSA, OHJELMISTOT, TUOTTEET, PALVELUT JA NIIHIN LIITTYVÄT GRFIIKAT ON TARKOITETUT "AS IS" ILMAN MITÄÄN TAKUITA TAI EHTOJA. Juhlavaunu JA/TAI SEN TOIMIJAT VETÄYTYVÄT TÄTEN KAIKESTA VASTUUSTA JA EHDOISTA KOSKIEN TÄTÄ INFORMAATIOTA, OHJELMISTOA, TUOTTEITA, PALVELUJA, JA NIIHIN LIITTYVISTÄ GRAFIIKOISTA, MUKAANLUKIEN TAKUITA TAI EHTOJA KOSKIEN KAUPANKÄYNTIÄ, SOPIVUUTTA TMS.

LAIN SALLIMISSA RAJOISSA, MISSÄ TILANTEESSA EI

TAI SEN TOIMIJOITA VOIDA PITÄÄ VASTUUSSA MISSÄÄN MÄÄRIN MISTÄÄN MAHDOLLISESTA VAHINGOSTA JOTKA AIHEUTUVAT SIVUSTON PALVELUISTA, TUOTTEISTA TAI KADONNEESTA DATASTA, SIVUSTON SUORITUSKYVYSTÄ TAI TOIMIVUUDESTA YLEENSÄ. KÄYTTÄESSÄSI Juhlavaunu SIVUSTOA TAI SEN PALVELUITA PALVELUJEN TAI TIETOJEN, OHJELMISTON, TUOTTEIDEN, PALVELUJEN TARJOAMISESTA JA GRAFIKOISTA, jotka on hankittu WEB-sivun kautta tai muutoin Jotka johtuvat WEB-sivun käytöstä, oli sitten sopimus perustunut, väärinkäsitykseen, huolimattomuuteen, huolimatta siitä, että Juhlavaunu OR tai jokin sen toimijoille on ilmoitettu vahingon mahdollisuudesta. KOSKA JOIDENKIN VALTIOiDEN LAINSÄÄDÄNTÖ EI SALLI VASTUUN POISSULKEMISTA TAI RAJOITTAMISTA VÄLILLISIIN VAHINKOIHIN, YLEISIÄ RAJOITUKSIA EI SOVELLETA SINUUN. JOS OLET TYYTYMÄTÖN MIHINKÄÄN Juhlavaunu SIVUSTON PALVELUIHIN TAI NÄIHIN KÄYTTÖEHTOIHIN PYYDÄMME, ETTÄ ET KÄYTÄ SIVUSTOA TAI SEN PALVELUITA. WEB SIVUSTO.

PALVELU KONTAKTI : jarmo@juhlakauha.com

KÄYTÖN LOPETUS/RAJOITTAMINEN

Juhlavaunu pidättää oikeuden oman harkintansa mukaan lopettaa tai rajoittaa pääsyäsi Juhlavaunu -sivustolle ja niihin liittyville palveluille tai mille tahansa sen osalle milloin tahansa ilman erillistä ilmoitusta. LAIN sallimissa rajoissa ltämä sopimus on Washingtonin valtion U.S.A. lainsäädännön alainen ja hyväksyt täten San Mateon piirikunnan tuomioistuinten yksinomaisen toimivallan paikassa, California, U.S.A. kaikissa riita-asioissa, jotka johtuvat tai liittyvät Juhlavaunu sivustoon. Sivuston Juhlavaunu käyttö on luvatonta kaikissa sellaisissa lainkäyttöalueissa, joissa ei noudateta kaikkia näitä ehtoja ja määräyksiä sekä ehtoja, mukaan lukien rajoittamatta tätä kohtaa. Hyväksyt, ettei sinulla ole yhteisyritystä, kumppanuutta, työpaikkaa tai viraston välistä suhdetta sinun ja Juhlavaunu välillä tämän sopimuksen seurauksena tai Verkkosivustolla. Juhlavaunu: n tämän sopimuksen mukainen toiminta riippuu olemassa olevista lakeista ja oikeudellisia prosesseista, ilman mitään sopimukseen sisältyvää poikkeusta Juhlavaunu: n oikeutta noudattaa valtiollisia, tuomioistuimia ja lainvalvontaviranomaisten pyyntöihin tai vaatimuksiin, jotka liittyvät -sivuston käyttöön tai tietoja, jotka Juhlavaunu on tuottanut tai kerännyt tällaista varten . Jos sopimuksen minkä tahansa osan katsotaan olevan pätemätön tai sitä ei voida panna täytäntöön sovelletaan lakia, mukaan lukien, mutta ei rajoittuen, takuuvastuu vakuutukset ja vastuurajoitukset edellä, sitten virheellinen tai ei-pakotettavia määräyksiä katsotaan korvaavan voimassa olevan, täytäntöönpanokelpoisen säännöksen, joka vastaa parhaiten alkuperäisen määräyksen tarkoitus ja sopimuksen jäljelle jäävä sopimus jatkuu voimassa. Jollei tässä toisin mainita, tämä sopimus muodostaa kokonaisuuden käyttäjän ja Juhlavaunu välisen sopimuksen suhteessa Juhlavaunu sivustoon ja se korvaa kaikki aikaisemmat tai samanaikaiset viestinnät ja ehdotukset, joko elektronisesti, suullisesti tai kirjallisesti, käyttäjän ja Juhlavaunu välillä suhteessa Juhlavaunu -Web-sivustoon. Tämän sopimuksen painettu versio ja kaikki sähköisessä muodossa annetut ilmoitukset voidaan ottaa tutkittaviksi oikeudellisissa tai hallinnollisissa asioissa sopimukseen perustuvat tai siihen liittyvät menettelyt samoissa määrin ja edellytyksin kuin muut alun perin syntyneet yritystodistukset ja tallenteet ja säilytetään painetussa muodossa. Se on nimenomainen toive osapuolille siitä, että tämä sopimus ja kaikki siihen liittyvät asiakirjat laaditaan englanniksi.

Tekijänoikeus- ja kaupallis oikeudelliset ilmoitukset:

Kaikki Juhlavaunu -Web-sivuston sisältö ovat: Copyright 2020 by Juhlakauha Ky ja / tai sen toimittajat. Kaikki oikeudet pidätetään.

TAVARAMERKIT

Tässä mainittujen yritysten ja tuotteiden nimet voivat olla niiden omistajien tavaramerkkejä

Esimerkiksi tässä kuvatut yritykset, organisaatiot, tuotteet, ihmiset ja tapahtumat ovat fiktiivisiä. Ei yhteyttä minkään todellisen yrityksen, organisaation, tuotteen, henkilön, tai tapahtuma joka on tarkoitettu tai olisi päätettävä.

Kaikki oikeudet, joita ei ole nimenomaisesti myönnetty tässä, on varattu.

ILMOITUKSET JA MENETTELY KÄYTTÖOIKEUKSIEN SOVELTAMISESTA

17 §: n, Yhdysvaltain koodin 512 (c) (2) kohdan mukaisesti ilmoitetut ilmoitukset tekijänoikeusloukkaus Yhdysvaltain tekijänoikeuslakiin on lähetettävä Palveluun Palveluntarjoajan nimetty edustaja. KAIKKI TUTKIMUKSET, JOTKA EIVÄT SEURAA MENETTELYÄ EIVÄT VÄLTTÄMÄTTÄ SAA VASTAUSTA. Katso ilmoitus ja menettelytapa Copyright Rikkominen.

Käyttöehdot | Tietosuojalausunto | Copyright 2020 by Juhlakauha Ky